– støtte til utdanning innen kultur og næringsvirksomhet

Utdanningsstipend
til studier i utlandet

For deg som bor eller har tilknyttning til Sunnmøre. 

Søke stipend

Stiftelsens formål

Stiftelsen har som formål å gi økonomisk bistand til enkeltpersoner i forbindelse med studier i utlandet. Søkere må være under 30 år på søknadstidspunktet. Søkere må ha tilknytning til Sunnmøre. Bevilgning skal delfinansiere studieopphold ved utenlandsk undervisningssted (universitet, høyskole) eller som lærling. Studie formålet er helst innenfor kultur, næringsvirksomhet eller forskning. Stipendier kan gis i størrelsesorden 1G (G=grunnbeløpet i folketrygden).

Krav til søknaden

 1. Stiftelsen gir støtte til delfinansiering av studier utlandet til søkere under 30 år som har tilknytting til Sunnmøre 
 2. Søkeren leverer egen CV, informasjon om studiet, dokumentert opptak til studiet og dokumentert godkjenning av Statens Lånekasse.
 3. Utdanningen foregår ved en høyere utdanning i utlandet godkjent av Statens Lånekasse.
 4. Navn på studenter som får stipend blir offentliggjort.

Prosedyre for søknadsbehandling

 1. Det lyses ut stipend 1 eller 2 ganger i året
 2. Websiden «Krav til søknaden» setter generelle krav til søknaden
 3. Søknaden sendes til: sekretariatet@jedevold-moller.no
 4. Styret behandler og prioriterer søknadene innen 3 uker etter søknadsfrist
 5. Søknadene prioriteres etter søknadskrav og kvaliteten på søknaden
 6. Det gis ikke begrunnelser på avslag
 7. Det deles ut stipend med rammer på 50 eller 100 tusen kroner.
 8. Utbetaling av stipend skjer etter betalt studieavgift til studiet og dokumentert godkjenning fra Statens Lånekasse.
 9. Spørsmål om stipend kan sendes til: haraldyndestad@mac.com

Nyheter

Om stiftelsen

Stiftelsens forvaltning

Johan Edvard Devold-Mølles stiftelse ble opprettet 31.januar 2018 med en fondskapital på 10. mill kr. Stiftelsen forvaltes av stiftelsens styre.

Styremedlemmene er: Harald Yndestad, styreleder; Grete Sandvig og Torstein Lothe Stavseng.

Kontaktperson: Harald Yndestad, Tlf.: 932 39 261

Webadresse: www.jedevold-moller.no

E-post adresse: sekretariatet@jedevold-moller.no

Stiftelsens org.nr.: 920 186 114

Om Johan E Devold-Møller

Johan Edvard Devold, født av alle steder på Molde i 1850. Han kom til Ålesund som ansatt i Magnussens manufakturforretning på hjørnet Storgata – Kipervikgata. Denne butikken overtok Devold etter noen år, og butikken fikk navn etter den nye eieren – J. E. Devold. J E. Devold var ugift, men slektningen Møller overtok forretninga. Navnet J. E. Devold ble beholdt og vi fikk etter hvert Devold-Møller som stormagasinet i Storgata. Deler av formuen fra stormagasinet ble gitt av Borghild Hanna Møller til oppretting av Johan Edvard Devold-Mølles stiftelse i 2018. Hennes ønske var at ungdom fra Sunnmøre skulle oppleve det samme som henne, å kunne få en utdanning i utlandet.

Kontakt oss

Her registrerer du deg, fyll ut skjema og sendt inn så tar vi kontakt med deg angående søknaden.

– støtte til utdanning innen kultur og næringsvirksomhet