– støtte til utdanning innen kultur og næringsvirksomhet

main-student

Utdeling av stipend for høsten 2023

 Stipend for høsten 2023

Johan Edvard Devold Møllers Stiftelse tildeler stipend  til studenter, med tilknytting til Sunnmøre, stipend for studier i utlandet. studenter.

  • For høsten 2023, utdeles 2 stipend, hvert stipend er på kr 50.000

    Send søknad med CV, studiebeskrivelse, dokumentert opptak til studiet og dokumentert godkjenning i Statens Lånekasse.  

  • Søknadsfrist er 4. juni 2023. Søknaden sendes til sekretariatet@jedevold-moller.no, eller haraldyndestad@mac.com