– støtte til utdanning innen kultur og næringsvirksomhet

main-student

Utdeling av stipend i 2020

 Stipend for høsten 2020

Johan Edvard Devold Møllers Stiftelse har tildelt 2 stipendier for studier i utlandet fra høsten 2020.

  • Kr 50.000 til student A for studier ved American Art NY, USA

  • Kr 50.000 til student B for studier av ved Kings College London.