– støtte til utdanning innen kultur og næringsvirksomhet

main-student

Utdeling av stipend i 2022

 Stipend for høsten 2022

Johan Edvard Devold Møllers Stiftelse tildeler stipend  til studenter, med tilknytting til Sunnmøre, stipend for studier i utlandet. studenter.

  • For høsten 2022, utdeles 3 stipend, hvert stipend er på kr 50.000 

  • Søknadsfrist er 10. juni 2022. Søknaden sendes til sekretariatet@jedevold-moller.no, eller haraldyndestad@mac.com