– støtte til utdanning innen kultur og næringsvirksomhet

student

Utlysing av stipend for 2020

Johan Edvard Devold Mølles Stiftelse

Utlysing av nye stipend på kr 50.000.

Utdeling av stipend til studier i utlandet er avhengig av COVID-19 og UD sin anbefaling om studier i utlandet. Nye utlysninger blir derfor vurdert til høsten.

Harald Yndestad
styreleder